Biopsja w diagnostyce onkologicznej

Biopsja stanowi jedne z dokładniejszych badań diagnostycznych. Jej istotę stanowi pobranie materiału tkankowego z niepokojącej zmiany na ciele pacjenta lub w jednym z jego organów. Uzyskane w ten sposób komórki poddawane są badaniom mikroskopowym.

Jakie znany rodzaje biopsji?

Najpowszechniej stosuje się dwie odmiany badania oparte na pobraniu tkanek za pomocą igły:

  • Biopsja cienkoigłowa,
  • Biopsja gruboigłowa.

Inne rodzaje biopsji:

  • Biopsja wycinkowa – fragment zmienionej tkanki jest pobierany chirurgicznie w czasie zabiegu,
  • Biopsja rysowa – z zastosowaniem specjalnej łyżeczki zdrapuje się tkanki,
  • Biopsja wiertarkowa – wykorzystuje się ją w celu przeprowadzenia badania kości, jej wykonaniu służy specjalne urządzenie o nazwie trepan,
  • Biopsja otwarta – przeprowadzana jest operacja, w przebiegu której pobrany zostaje materiał do przeprowadzenia badania.

Kiedy wykonuje się biopsje?

Biopsja znajduje szerokie zastosowanie w diagnostyce chorób nowotworowych. Do czasu przeprowadzenia badania tkanek nie wiemy z jakim rakiem mamy do czynienia i jakie leczenie będzie najodpowiedniejsze. Wykonanie takiej procedury pozwala na uzyskanie materiału do badania w możliwie jak najmniej inwazyjny sposób. Odmiany bardziej obciążającej dla pacjenta stanowią ostateczność w sytuacji gdy inne zostają wykluczone.

Biopsja umożliwia określenie i zdiagnozowanie zmian o niejasnym charakterze : zmian skórnych, guzków w obrębie narządów czy zmian w błonach śluzowych lub szpiku kostnym.

Przebieg biopsji

Dokładny przebieg zabiegu jest ściśle uzależniony od lokalizacji, w jakiej chcemy wykonać biopsję. Dwie najpowszechniejsze biopsje igłowe są w większości przypadku stosowane ze znieczuleniem miejscowym. W niektórych przypadkach możliwe jest kontrolowanie całej procedury aparatem USG, który daje nam rzeczywisty obraz i uzyskujemy pewność, że pobrane tkanki pochodzą dokładnie ze zmienionej lokalizacji.

  • Tarczyca stanowi swoisty wyjątek, gdyż biopsja tego gruczołu wykonywana jest najczęściej bez znieczulenia. Igła, która ma zostać wykorzystana do pobrania materiału jest wkłuwana lub wstrzeliwana przez powłoki ciała.
  • Wykonanie biopsji w obrębie nerek lub piersi zawsze wiąże się z podaniem miejscowego znieczulenia, a dodatkowo całe badanie odbywa się pod kontrolą aparatu USG.
  • Biopsja żołądka wykonywana jest w czasie gastroskopii.
  • Biopsja prostaty odbywa się przez odbytniczo z zastosowaniem rektoskopu czyli specjalnego, metalowego wziernika, który wyposażony jest w igłę w celu pobrania materiału do badania.

Wyniki biopsji

Tkanki lub komórki, które uda się pobrać w czasie biopsji poddawane są badaniu za pomocą mikroskopu. Badanie histopatologiczne pochłania od kilkunastu godzin do kilkunastu dni. Czas jego trwania związany jest z tym jaki materiał został pobrany – czy są to pełne tkanki czy komórki, jak również od charakteru badanej zmiany. Pacjent zostaje poinformowany w jakim przedziale czasowym w jego przypadku będą wyniki. Lekarz otrzymuje je do interpretacji i zdecydowania o formie dalszego leczenia.

Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.