• Co to jest wkłucie centralne?

  Stanowi ono alternatywę dla tradycyjnego wenflonu, który przy dłuższym pobycie w szpitalu trzeba wymieniać co maksymalnie kilka dni. Natomiast przewagą wkłucia centralnego jest fakt, iż może pozostać w żele przez kilka tygodni lub miesięcy.

  Jest to nic innego jak specjalnie przygotowany cewnik, który wprowadzany jest do dużej centralnej żyły poprzez naczynia krwionośne. Najpowszechniej umieszcza się go w żyle podobojczykowej. Pośród innych popularnych lokalizacji wyróżniamy: żyłę szyjną zewnętrzną, żyłę szyjną wewnętrzną, u dzieci wprowadza się cewnik dość często do żyły dołu łokciowego. Celem jest doprowadzenie końcówki cewnika do żyły głównej górnej lub żyły głównej dolnej.

  Wkłucie centralne sprawdza się u pacjentów ciężko lub przewlekle chorych, wymagających długiej hospitalizacji i stałego podawania leków lub płynów. Na takich oddziałach jak hematologia, intensywna terapia czy onkologia możliwe jest również pobieranie z założonego portu krwi w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych.

  Jakie są wskazania do założenia wkłucia centralnego?

  • Podawanie leków, które powodują obkurczanie się naczyń,
  • Niemożliwe wkłucie do żył obwodowych,
  • Wysoka smolarność podawanych leków,
  • Konieczność zastosowania długotrwałej dożylnej terapii lekowej,
  • Konieczność podawania leków działających drażniąco na naczynia krwionośne (cytostatyki, leki buforujące),
  • Wykonywanie pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego,
  • Konieczność wdrożenia intensywnej płynoterapii,
  • Umożliwienie dostępu naczyniowego przy niektórych zabiegach,
  • Wykonanie pomiaru parametrów hemodynamicznych,
  • Wstrząs kardiogenny,
  • Wstrząs hipowolemiczny,
  • Konieczność przeprowadzenia stymulacji serca za pomocą elektrody endokawitarnej,
  • Bezpieczny dostęp do żyły w czasie stosowania żywienia pozajelitowego,
  • Stan po reanimacji.

  Powikłania

  Powikłania mogą się pojawić w czasie kiedy wkłucie centralne jest przez dłuższy okres utrzymywane w żyle, jednak już sam proces jego zakładania może wywołać pewne niepożądane skutki.

  Powikłania gdy wkłucie centralne pozostaje w ciele pacjenta przez dłuższy czas:

  • Wystąpienie zakrzepicy w żyle centralnej,
  • Zakażenie skóry w miejscu gdzie wprowadzone zostało wkłucie,
  • Wystąpienie zatoru powietrznego,
  • Rozwój bakterii we wnętrzu cewnika, które może prowadzić do infekcji ogólnoustrojowej,
  • Infekcja w obrębie zewnętrznej części cewnika.

  Powikłania, mogące wystąpić w czasie zakładania wkłucia:

  • Wytworzenie się odmy podskórnej,
  • Wytworzenie się odmy opłucnowej,
  • Zator powietrzny,
  • Krwiak,
  • Wystąpienie płynu w jamie opłucnowej,
  • Nakłucie tętnicy,
  • Nakłucie przewodu piersiowego,
  • Krwotok – może wystąpić przede wszystkim u pacjentów za zaburzeniami układu krzepnięcia,
  • Uszkodzenie ściany naczynia,
  • Uszkodzenie splotu nerwowego lub nerwu w bliskim sąsiedztwie zakładania wkłucia,
  • Tamponada serca,
  • Uszkodzenie ściany serca,
  • Nieprawidłowe umiejscowienie kaniuli,
  • Zaburzenia rytmu serca.
  Napisz komentarz →

Napisz komentarz

Cancel reply