Co to jest wkłucie centralne?

Stanowi ono alternatywę dla tradycyjnego wenflonu, który przy dłuższym pobycie w szpitalu trzeba wymieniać co maksymalnie kilka dni. Natomiast przewagą wkłucia centralnego jest fakt, iż może pozostać w żele przez kilka tygodni lub miesięcy.

Jest to nic innego jak specjalnie przygotowany cewnik, który wprowadzany jest do dużej centralnej żyły poprzez naczynia krwionośne. Najpowszechniej umieszcza się go w żyle podobojczykowej. Pośród innych popularnych lokalizacji wyróżniamy: żyłę szyjną zewnętrzną, żyłę szyjną wewnętrzną, u dzieci wprowadza się cewnik dość często do żyły dołu łokciowego. Celem jest doprowadzenie końcówki cewnika do żyły głównej górnej lub żyły głównej dolnej.

Wkłucie centralne sprawdza się u pacjentów ciężko lub przewlekle chorych, wymagających długiej hospitalizacji i stałego podawania leków lub płynów. Na takich oddziałach jak hematologia, intensywna terapia czy onkologia możliwe jest również pobieranie z założonego portu krwi w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych.

Jakie są wskazania do założenia wkłucia centralnego?

 • Podawanie leków, które powodują obkurczanie się naczyń,
 • Niemożliwe wkłucie do żył obwodowych,
 • Wysoka smolarność podawanych leków,
 • Konieczność zastosowania długotrwałej dożylnej terapii lekowej,
 • Konieczność podawania leków działających drażniąco na naczynia krwionośne (cytostatyki, leki buforujące),
 • Wykonywanie pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego,
 • Konieczność wdrożenia intensywnej płynoterapii,
 • Umożliwienie dostępu naczyniowego przy niektórych zabiegach,
 • Wykonanie pomiaru parametrów hemodynamicznych,
 • Wstrząs kardiogenny,
 • Wstrząs hipowolemiczny,
 • Konieczność przeprowadzenia stymulacji serca za pomocą elektrody endokawitarnej,
 • Bezpieczny dostęp do żyły w czasie stosowania żywienia pozajelitowego,
 • Stan po reanimacji.

Powikłania

Powikłania mogą się pojawić w czasie kiedy wkłucie centralne jest przez dłuższy okres utrzymywane w żyle, jednak już sam proces jego zakładania może wywołać pewne niepożądane skutki.

Powikłania gdy wkłucie centralne pozostaje w ciele pacjenta przez dłuższy czas:

 • Wystąpienie zakrzepicy w żyle centralnej,
 • Zakażenie skóry w miejscu gdzie wprowadzone zostało wkłucie,
 • Wystąpienie zatoru powietrznego,
 • Rozwój bakterii we wnętrzu cewnika, które może prowadzić do infekcji ogólnoustrojowej,
 • Infekcja w obrębie zewnętrznej części cewnika.

Powikłania, mogące wystąpić w czasie zakładania wkłucia:

 • Wytworzenie się odmy podskórnej,
 • Wytworzenie się odmy opłucnowej,
 • Zator powietrzny,
 • Krwiak,
 • Wystąpienie płynu w jamie opłucnowej,
 • Nakłucie tętnicy,
 • Nakłucie przewodu piersiowego,
 • Krwotok – może wystąpić przede wszystkim u pacjentów za zaburzeniami układu krzepnięcia,
 • Uszkodzenie ściany naczynia,
 • Uszkodzenie splotu nerwowego lub nerwu w bliskim sąsiedztwie zakładania wkłucia,
 • Tamponada serca,
 • Uszkodzenie ściany serca,
 • Nieprawidłowe umiejscowienie kaniuli,
 • Zaburzenia rytmu serca.
Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.