Czym jest psychoonklogia?

W Europie psychoonkologia zaczęła się rozwijać w latach 80 XX wieku. Jest ona określana jako dziedzina interdyscyplinarna medycyny. Z pewnością nie można pozbawić jej ogromnego znaczenia w leczeniu chorób nowotworowych zarówno dla samych pacjentów, ich rodzin oraz lekarzy i pielęgniarek pracujących na oddziałach onkologicznych.

Zakres badawczy psychoonkologii

Na działania tej gałęzi medycyny jaką jest psychoonkologia składają się trzy podstawowe elementy.

  1. Psychologiczna profilaktyka skierowana na ogół personelu medycznego pracującego na oddziałach onkologicznych oraz w hospicjach lub w opiece paliatywnej. Są to osoby narażone każdego dnia na widok śmierci i cierpienia, stąd wymagają odpowiedniego wsparcia i pomocy aby radzić sobie z codziennymi wyzwaniami
  2. Wsparcie dla pacjenta i jego bliskich – działania mają na celu likwidowanie lub zmniejszanie możliwych następstw psychologicznych bądź psychopatologicznych wywołanych przez chorobę nowotworową u osób doświadczających jej w sposób bezpośredni – chorych i najbliższych.
  3. Prewencja – są to działania opierające się na ochronie psychologicznej i prewencji zachorowań. Istotnym elementem tych działań jest promocja zdrowia i edukacja społeczna w kwestii zachowań dających możliwość wczesnego wykrycia i leczenia choroby nowotworowej.

Zadania psychoonkologii

  • Działania naukowo-badawcze,
  • Dbanie o poprawę jakości życia pacjentów borykających się ze schorzeniami nowotworowymi,
  • Dbanie o poprawę samopoczucia i zapewnienie wsparcia bliskim chorych,
  • Wdrażanie zakresu wiedzy o psychoonkologii do programów nauczania w szkołach medycznych – dla studentów i reszty personelu medycznego.

Psychoonkologia w Polsce

Od roku 1997 Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne wydaje czasopismo naukowe noszące tytuł „Psychoonkologia”. Stanowią oni jeden z podstawowych podmiotów w naszym kraju zajmujących się rozwojem tej dziedziny.

Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.