Jak dostać się do hospicjum?

Z założenia hospicjum sprawuje opiekę paliatywną nad osobami nieuleczalnie chorymi. Głównym zadaniem takich placówek jest pomoc ludziom cierpiącym na poważne schorzenia w ostatniej części ich życia.

Wsparcie otrzymują również najbliżsi zarówno w czasie procesu leczenia jak i bezpośrednio po osieroceniu.

Jak pomaga się chorym w hospicjum?

Opieka hospicyjna obejmuje kilka podstawowych aspektów:

  • Łagodzenie bólu- w szczególności tego trudnego do opanowania,
  • Łagodzenie dolegliwości somatycznych stanowiących element nieuleczalnej choroby pacjenta, które zakłócają jego spokój w tym ostatnim czasie,
  • Łagodzenie cierpień duchowych – w hospicjum chorzy mogą liczyć na wsparcie kapłana oraz udzielenie sakramentu spowiedzi, eucharystii i ostatniego namaszczenia,
  • Łagodzenie cierpień psychicznych – opieką psychologiczną objęty zostaje sam chory jak i jego bliscy. Okres umierania wiąże się z ogromnym obciążeniem dlatego pomoc w tym trudnych chwilach jest szczególnie istotna,
  • Łagodzenie cierpień socjalnych.

Warunki przyjęcia do hospicjum

Aby chory został objęty opieką paliatywną i przyjęty do hospicjum konieczne jest spełnienie następujących warunków i skompletowanie dokumentów:

  • Skierowanie do hospicjum wystawione przez lekarza specjalistę lub rodzinnego,
  • Potrzeby chorego, które nie mogą być należycie spełniane przez bliskich,
  • Kompletna dokumentacja lekarska udowadniająca iż leczenie przyczynowe zostało zakończone,
  • Pacjent bądź jego rodziną muszą wyrazić pisemną zgodę na przyjęcie do hospicjum,
  • Postawienie przez lekarza hospicjum rozpoznania terminalnej fazy choroby.

Aspekt psychologiczny

Już samo podjęcie decyzji o przeniesieniu chorego do hospicjum jest trudne zarówno dla bliskich jak i samego pacjenta.

Dzieje się tak z uwagi na to w jaki sposób te instytucje postrzegane są społecznie.

Pamiętajmy jednak, iż opieką hospicyjną może zostać objęty pacjent nieuleczalnie chory również jeśli jest to choroba przewlekła, która upośledza jego zdolność do normalnego funkcjonowania i zajmowania się swoimi podstawowymi potrzebami.

Już na krótko po przyjęciu chorego do hospicjum zarówno bliscy jak i sam chory mogą poprosić o rozmowę z psychologiem lub księdzem.

Właściwa i troskliwa opieka paliatywna jaką zapewniają hospicja pomaga odejść osobom nieuleczalnie chorym w godności i spokoju, dlatego warto zdecydować się na tę opcję wsparcia.

A gdy emocje są silne i trud odwiedzin w hospicjum wydaje się nas przerastać nie powinniśmy wstydzić się prosić o pomoc.

Jak dostać się do hospicjum?
5 (100%) 1 vote

Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.