Powszechność i rodzaje nowotworów u małych dzieci – statystyki

Schorzenia onkologiczne u najmłodszych dzieci są zdecydowanie rzadsze niżeli u osób dorosłych i stanowią zaledwie około 2% wszystkich diagnozowanych nowotworów. W polskich szpitalach stwierdza się niemal 100 zachorowań na milion dzieci przed 17 rokiem życia, na tego rodzaju choroby rocznie.

Poziom zapadalności wynosi natomiast nawet 1200, co oznacza, że wiele nowotworów nie jest wcześnie rozpoznawana. Znaczącym problemem jest fakt, że znacząca większość z nich rozwija się w sposób utajony i w stanie ogólnym dziecka rodzic bardzo długo nie dostrzega najmniejszych nieprawidłowości.

Zagrożenie rakiem u dzieci

Dzieci oraz młodzież pomiędzy 1 a 15 rokiem życia mogą zachorować na raka z prawdopodobieństwem w granicach od 1:600 a 1:450.

Dane te ustalone zostały na podstawie przeanalizowania określonej gruby badawczej.

Jakie nowotwory najpowszechniej rozwijają się u dzieci?

Najpowszechniejszymi schorzeniami onkologicznymi pośród dzieci są nowotwory układu krwiotwórczego, z czego białaczki stanowią około 30%, zaś chłoniaki 10%. Następne w kolejności są guzy w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, które stanowią aż przeszło 20% przypadków.

Pozostałe to inne rodzaje nowotworów jak: ziarnica złośliwa, nowotwory nerek, nowotwory złośliwe kości.

Aż 50% wszystkich nowotworów złośliwych u dzieci diagnozowanych jest w wieku pomiędzy 0 a 5 rokiem życia.

Rodzaj nowotworu, jaki rozwija się u dziecka, jest uwarunkowany przez różne czynniki. Pośród nich wyróżniamy wiek, płeć, zróżnicowanie etniczne, zróżnicowanie geograficzne.

Nie bez znaczenia pozostają również warunki socjoekonomiczne. Niektóre schorzenia onkologiczne warunkowane są więc przez nasz poziom życia.

Dla przykładu ostra białaczka limfoblastyczna zdecydowanie powszechniej rozwija się w obrębie populacji zamieszkującej kraje uprzemysłowione, o dobrej sytuacji materialnej.

Leczenie i rokowania

W przypadku dziecięcych nowotworów na chwilę obecną dane wskazują, że możliwość całkowitego wyleczenia dotyczy mniej więcej 2/3 dzieci, a w niektórych schorzeniach odsetek ten może sięgać nawet 90%.

Udało się znacząco zwiększyć poziom wyleczalności nowotworów wieku dziecięcego z dawnych 45% do obecnych 80%. Nie zmieniło to jednak faktu, że schorzenia onkologiczne nadal plasują się na drugiej pozycji pośród najczęstszych przyczyn śmierci dzieci w wieku powyżej niemowlęcego.

Z tego powodu, jeśli jako rodzice zauważamy jakiekolwiek nieprawidłowe objawy, czy zachowania u naszego dziecka warto udać się do lekarza i przeprowadzić szczegółowe badania, które pozwolą na wykluczenie groźnych schorzeń.

Powszechność i rodzaje nowotworów u małych dzieci – statystyki
5 (100%) 1 vote

Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.