Rezonans magnetyczny w wykrywaniu chorób onkologicznych

Rezonans magnetyczny, inaczej MRI stanowi badanie niezwykle nowoczesne i dokładne. Daje możliwość dokładnego obrazowania przekrojów narządów wewnętrznych we wszystkich płaszczyznach. W swoim działaniu wykorzystuje właściwości atomów, z których na świecie zbudowane jest wszystko, w tym również ludzkie ciało.

Badanie rezonansu magnetycznego opiera się na silnym polu magnetycznym i falach radiowych. Niezbędny jest również komputer, który dokonuje zamiany impulsów na obrazy. W funkcjonowaniu rezonansu magnetycznego wykorzystywane są liczne, urozmaicone rodzaje magnesów, które różnią się pomiędzy sobą natężeniem wytwarzanego pola. Wyższa moc magnesu gwarantuje osiągnięcie lepszych wyników.

Ośrodki posiadające urządzenia z magnesami o bardzo wysokiej mocy, które wytwarzają niezwykle silne pole magnetyczne mają możliwości wykonywania spektroskopii czyli, ultraszybkich badań naczyniowych czy badań czynnościowych.

Uzyskanie czystego obrazu z ludzkiego ciała i odpowiednio silnego sygnału może zostać osiągnięte jedynie jeśli MRI jest odizolowane od wszystkich zewnętrznych fal elektromagnetycznych. Z tego powodu aparat rezonansu magnetycznego umieszcza się w tzw. Klatce Faradaya.

Od strony konstrukcji znane są dwa rodzaje aparatów rezonansu magnetycznego:

 1. Otwarte – dają możliwość dostępu do pacjenta z trzech stron,
 2. Zamknięte – pacjenta umieszcza się w tunelu magnesu.

Wykorzystanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce chorób nowotworowych

Rezonans magnetyczny daje bardzo dobre obrazy układów szkieletowego oraz mięśniowego, a w szczególności kręgosłupa i przestrzeni, które go otaczają. Świetnie sprawdza się w diagnozowaniu chorób nowotworowych oraz rozmaitych stanów zapalnych przebiegających w organizmie. Daje nam możliwość uzyskania znacznie dokładniejszego obrazu i dotarcia „głębiej” niż w przypadku chociażby badania RTG. Pośród głównych wskazań do wykonania rezonansu magnetycznego związanych z wykrywaniem chorób nowotworowych wymienia się:

 • Choroby nowotworowe mózgu, kłopotliwe do zdiagnozowania przy pomocy innych badań,
 • Guzy rdzenia kręgowego,
 • Guzy kanału kręgowego,
 • Nowotworowe guzy tkanek miękkich,
 • Guzy serca,
 • Zmiany nowotworowe w damskich narządach rodnych,
 • Guzy płuc naciekające na klatkę piersiową,
 • Nowotwory męskiego gruczołu krokowego.

Jak przebiega badanie z zastosowaniem MRI?

Pacjent w pierwszej kolejności układany jest na specjalnym stole i pouczany aby leżał w całkowitym bezruchu przez cały czas trwania badania, aby obraz nie był w żaden sposób zakluczony. W sytuacjach, gdy z powodu choroby nie ma możliwości spokojnego leżenia pacjenta – podaje się mu leki uspokajające lub stosuje znieczulenie ogólne.

W kolejnym kroku stół z pacjentem zostaje wsunięty do wnętrza tunelu z magnesami. Aby poprawić komfort instaluje się w nich dodatkowe oświetlenie oraz system wentylacji. W niektórych przypadkach możliwe jest również założenie przez pacjenta słuchawek w celu wytłumienia hałasu, gdyż w czasie przebiegu naświetlań słyszalne są dźwięki zbliżone do wirującej pralki.

Jedna sekwencja pochłania od 3 do 10 minut. W zależności od rodzaju urządzenia całe badanie może zająć 10-30 lub 30-90 minut. Przez cały czas trwania badania chory pozostaje w kontakcie z personelem medycznym poprzez mikrofon oraz kamerę. Jeśli zachodzi konieczność wykonania kilku obrazów stół w sposób automatyczny zmienia swoje ułożenie, a pacjent powinien nadal pozostać w całkowitym bezruchu.

Niektórym pacjentom podawany jest specjalny kontrast, którego zadaniem jest poprawa jakości obrazu. Jego wykorzystanie sprawia, ze oceniana jest nie tylko struktura ale również funkcje narządów oraz tkanek. Badania podają iż kontrasty stosowane w MRI są bezpieczne i mogą być używane nawet u osob, które maja alergie na kontrasty wykorzystywane w RTG. Ten wykorzystywany w rezonansie magnetycznym nie wchodzi w reakcje z innymi lekami i jest całkowicie wydalany z organizmu.

Jakie są przeciwwskazania do zastosowania rezonansu magnetycznego?

 • Wszczepiony rozrusznik serca – całkowicie wyklucza przeprowadzenie badania,
 • Neurostymulatory – również całkowicie eliminują możliwość wykonania badania, gdyż urządzenie może spowodować zakłócenia w ich pracy,
 • Metalowe ciała obce w oku na skutek urazu – konieczne jest zachowanie ostrożności, gdyż badanie może spowodować ich przemieszczenie się i uszkodzenie gałki ocznej,
 • Metalowa domaciczna wkładka antykoncepcyjna – stanowi względne przeciwwskazanie,
 • Protezy oraz klipsy naczyniowe – są przeciwwskazaniem względnym,
 • Sztuczna zastawka serca – również stanowi przeciwwskazanie względne,
 • Metaliczne implanty ortopedyczne – śruby, druty, stabilizatory, sztuczne stawy – również są przeciwwskazaniem względnym,
 • Kobiety w ciąży powinny poinformować lekarza o swoim stanie przed wykonaniem badania.
Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.