• Rodzaje białaczki

  Wedle definicji białaczki to nowotworowe choroby układu krwiotwórczego. Podstawowo wyróżniamy 3 rodzaje komórek krwi : limfocyty, granulocyty oraz monocyty. Schorzenia nowotworowe w ich obrębie dzielimy na dwie główne grupy : białaczki ostre oraz białaczki przewlekłe. Jednakże z uwagi na ogromną różnorodność komórek krwi i występowanie ich licznych podtypów można stwierdzić ,iż rodzajów schorzeń nowotworowych w obrębie krwi jest niezwykle dużo.

  Rozwój białaczki prowadzi do upośledzenia funkcjonowania całego organizmu. W zależności od rodzaju schorzenia powstaje coraz większa ilość nieprawidłowych komórek o zaburzonych funkcjach, zmniejszając tym samym ilość tych prawidłowych. Skutkiem tego jest pojawienie się niepokojących objawów ogólnych jak: osłabienie, bladość powłok skórnych, wzmożona skłonność na siniaków oraz krwawień, nawracające, ciężkie infekcje, niewielkie, punktowe, fioletowo-czerwone wybroczyny na skórze.

  Podział podstawowy

  W podstawowym podziale wyróżniamy 4 rodzaje nowotworów w obrębie układu krwiotwórczego:

  • ALL – ostra białaczka limfatyczna,
  • AML – ostra białaczka szpikowa,
  • CML – przewlekła białaczka limfatyczna,
  • CLL – przewlekła białaczka szpikowa.

  Dokładniejszy podział

  Zgodnie z rozróżnieniem na ostre i przewlekłe można wyróżnić znacznie większą ilość odmian białaczek:

  Białaczki ostre:

  • Ostra białaczka limfoblastyczna,
  • Ostra białaczka szpikowa.

  Białaczki przewlekłe:

  • Przewlekła białaczka eozynofilowa,
  • Przewlekła białaczka szpikowa,
  • Przewlekła białaczka mielomonocytowa,
  • Przewlekła białaczka neutrofilowa,
  • Atypowa postać przewlekłej białaczki szpikowej.

  Zespoły limfoproliferacyjne – przewlekłe białaczki limfatyczne:

  • Białaczka włochatokomórkowa,
  • Przewlekła białaczka limfocytowa B-komórkowa,
  • Białaczka z dużych ziarnistych limfocytów,
  • Białaczka pro limfocytowa.

  Podtypy ostrej białaczki szpikowej (OBSz)

  Może być ich bardzo wiele rodzajów, gdyż wywodzą się z komórek w początkowym stadium ich rozwoju i mogą stanowić początek różnorodnych komórek, które różnią się pomiędzy sobą cząsteczkami na powierzchni komórki, budową czy mutacją genetyczną. Według najpopularniejszej klasyfikacji FAB ostre białaczki szpikowe dzielimy na następujące podtypy:

  • M0 – ostra białaczka szpikowa, z komórkami o bardzo niskim stopniu zróżnicowania, nie dającymi się określić dostępnymi metodami,
  • M1 – ostra białaczka mieloblastyczna bez cech dojrzewania,
  • M2 – ostra białaczka mieloblastyczna z cechami dojrzewania,
  • M3 – ostra białaczka promielocytowa,
  • M4 – ostra białaczka mielomonocytowa,
  • M5a – ostra białaczka monocytowa niezróżnicowana,
  • M5b – ostra białaczka monocytowa zróżnicowana,
  • M6 – ostra erytroleukemia,
  • M7 – ostra białaczka megakariocytowa.

  Podtypy ostrej białaczki limfo blastycznej (OBL)

  Są to nowotwory wywodzące się z komórek we wczesnym rozwoju limfopoezy, z linii limfocytów T lub B. W tej grupie istnieją dwie klasyfikacje nowotworów, pierwsza, starsza opiera się na wyglądzie samej komórki, jednak traci ona już na znaczeniu. Wyróżnia następujące podtypy :

  • L1- typ limfocytowy,
  • L2- typ limfoblastyczny,
  • L3 – typ Burkitta.

  Nowszy podział dzieli białaczki OBL według ich pochodzenia z limfocytów T lub B.

  Z linii B:

  • Common ALL,
  • Pro-B ALL,
  • ALL z dojrzałych komórek B,
  • Pre-B ALL.

  Z linii T:

  • Tymocytowi ALL,
  • Pre-T ALL,
  • ALL z dojrzałych komórek T.
  Napisz komentarz →

Napisz komentarz

Cancel reply