Rodzaje białaczki

Wedle definicji białaczki to nowotworowe choroby układu krwiotwórczego. Podstawowo wyróżniamy 3 rodzaje komórek krwi : limfocyty, granulocyty oraz monocyty. Schorzenia nowotworowe w ich obrębie dzielimy na dwie główne grupy : białaczki ostre oraz białaczki przewlekłe. Jednakże z uwagi na ogromną różnorodność komórek krwi i występowanie ich licznych podtypów można stwierdzić ,iż rodzajów schorzeń nowotworowych w obrębie krwi jest niezwykle dużo.

Rozwój białaczki prowadzi do upośledzenia funkcjonowania całego organizmu. W zależności od rodzaju schorzenia powstaje coraz większa ilość nieprawidłowych komórek o zaburzonych funkcjach, zmniejszając tym samym ilość tych prawidłowych. Skutkiem tego jest pojawienie się niepokojących objawów ogólnych jak: osłabienie, bladość powłok skórnych, wzmożona skłonność na siniaków oraz krwawień, nawracające, ciężkie infekcje, niewielkie, punktowe, fioletowo-czerwone wybroczyny na skórze.

Podział podstawowy

W podstawowym podziale wyróżniamy 4 rodzaje nowotworów w obrębie układu krwiotwórczego:

 • ALL – ostra białaczka limfatyczna,
 • AML – ostra białaczka szpikowa,
 • CML – przewlekła białaczka limfatyczna,
 • CLL – przewlekła białaczka szpikowa.

Dokładniejszy podział

Zgodnie z rozróżnieniem na ostre i przewlekłe można wyróżnić znacznie większą ilość odmian białaczek:

Białaczki ostre:

 • Ostra białaczka limfoblastyczna,
 • Ostra białaczka szpikowa.

Białaczki przewlekłe:

 • Przewlekła białaczka eozynofilowa,
 • Przewlekła białaczka szpikowa,
 • Przewlekła białaczka mielomonocytowa,
 • Przewlekła białaczka neutrofilowa,
 • Atypowa postać przewlekłej białaczki szpikowej.

Zespoły limfoproliferacyjne – przewlekłe białaczki limfatyczne:

 • Białaczka włochatokomórkowa,
 • Przewlekła białaczka limfocytowa B-komórkowa,
 • Białaczka z dużych ziarnistych limfocytów,
 • Białaczka pro limfocytowa.

Podtypy ostrej białaczki szpikowej (OBSz)

Może być ich bardzo wiele rodzajów, gdyż wywodzą się z komórek w początkowym stadium ich rozwoju i mogą stanowić początek różnorodnych komórek, które różnią się pomiędzy sobą cząsteczkami na powierzchni komórki, budową czy mutacją genetyczną. Według najpopularniejszej klasyfikacji FAB ostre białaczki szpikowe dzielimy na następujące podtypy:

 • M0 – ostra białaczka szpikowa, z komórkami o bardzo niskim stopniu zróżnicowania, nie dającymi się określić dostępnymi metodami,
 • M1 – ostra białaczka mieloblastyczna bez cech dojrzewania,
 • M2 – ostra białaczka mieloblastyczna z cechami dojrzewania,
 • M3 – ostra białaczka promielocytowa,
 • M4 – ostra białaczka mielomonocytowa,
 • M5a – ostra białaczka monocytowa niezróżnicowana,
 • M5b – ostra białaczka monocytowa zróżnicowana,
 • M6 – ostra erytroleukemia,
 • M7 – ostra białaczka megakariocytowa.

Podtypy ostrej białaczki limfo blastycznej (OBL)

Są to nowotwory wywodzące się z komórek we wczesnym rozwoju limfopoezy, z linii limfocytów T lub B. W tej grupie istnieją dwie klasyfikacje nowotworów, pierwsza, starsza opiera się na wyglądzie samej komórki, jednak traci ona już na znaczeniu. Wyróżnia następujące podtypy :

 • L1- typ limfocytowy,
 • L2- typ limfoblastyczny,
 • L3 – typ Burkitta.

Nowszy podział dzieli białaczki OBL według ich pochodzenia z limfocytów T lub B.

Z linii B:

 • Common ALL,
 • Pro-B ALL,
 • ALL z dojrzałych komórek B,
 • Pre-B ALL.

Z linii T:

 • Tymocytowi ALL,
 • Pre-T ALL,
 • ALL z dojrzałych komórek T.
Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.