Rodzaje chemioterapii i kolory

Podziałów chemioterapii można zastosować kilka. Niektóre z nich zależeć będą od rodzaju choroby nowotworowej i jej zaawansowania, inne od lokalizacji schorzenia, a jeszcze kolejne od drogi jaką wprowadzimy leki do organizmu osoby chorej. Chemioterapię podaje się w cyklach, których długość, ilość oraz przerwy pomiędzy mini uzależnione są od konkretnego przypadku.

Podział chemioterapii ze względu na drogę podania

Specjalistyczne ośrodki onkologiczne gwarantują pacjentom opiekę na wysokim poziomie. Każdy przypadek zachorowania traktowany jest w pełni indywidualnie i tak również dopasowuje się leczenie.

Silne leki zwalczające raka mogą być podawane w różnej formie, lekarz prowadzący podejmuje decyzję o wyborze najodpowiedniejszej dla danej osoby.

  • Dożylnie w postaci kroplówek,
  • Doustnie jako tabletki, które zgodnie z zaleceniami lekarza połyka się tak jak każdy inny lek,
  • Dożylnie w postaci zastrzyków,
  • Podskórnie w postaci zastrzyków,
  • Do jam ciała – np. do kanału rdzenia kręgowego, do jamy opłucnej, do jamy brzusznej, do pęcherza moczowego.

Rodzaj chemii a nowotwór

W zależności od rodzaju schorzenia lekarz dobiera najodpowiedniejszą formę chemioterapii. Stosuje się jeden lek bądź połączenie nawet kilku jednocześnie. Wówczas sposób leczenia nazywamy chemioterapią złożona.

Terapie prowadzone są w wyspecjalizowanych ośrodkach, w zależności od przypadku możliwe jest podawanie chemioterapii na dziennych oddziałach, w szpitalach (pierwszy cykl zwykle podaje się w szpitalu aby obserwować pacjenta i pojawienie się ewentualnych skutków ubocznych), w przychodni, a nawet w domu.

Wszystko zależy od stosowanej metody oraz ustaleń pomiędzy lekarzem a pacjentem.

Kolory chemii

Nazywanie chemioterapii kolorami uważa się za potoczne i wynika przede wszystkim z barwy preparatu jaki obserwujemy w pojemniku z lekiem.

Często w rozmowach z pacjentem tych zwyczajowych nazw używają również lekarze.

  • Chemia czerwona – podaje się ją w postaci wlewu dożylnego. Najczęściej wykorzystuje się u chorych na białaczki i inne nowotwory układu krwiotwórczego, nowotwór piersi, gruczołu krokowego czy pęcherza moczowego. Zawieszona na słupie do kroplówki butelka z czerwonym płynem sprawiła, że pojawiła się nazwa: „chemia czerwona”. Uznawana jest za jedną z silniejszych, choć tak naprawdę najsilniejsza dla danej osoby będzie, ta która przyniesie wymierne rezultaty, tak więc kluczowy jest odpowiedni dobór leków. W chemii czerwonej najczęściej wykorzystuje się cytostatyki z grupy antracyklin.
  • Chemia żółta – najpowszechniej wykorzystywana jako forma leczenia uzupełniającego w przypadku raka piersi. W takim leczeniu wykorzystuje się 3 leki : cyklofosfamid, 5-fluorouracyl, metotreksat.
  • Chemia biała – jest to metoda chemioterapii uznawana za jedną z najmniej inwazyjnych i obciążających. Nie powoduje negatywnego oddziaływania na szpik kostny. Podaje się bleomycynę.
Rodzaje chemioterapii i kolory
4 (80%) 2 votes

Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.