Torakotomia – co to jest?

Torakotomię zalicza się do diagnostyki silnie inwazyjnej. Polega bowiem na otwarciu klatki piersiowej i uzyskaniu dostępu do znajdujących się w niej organów. Istnieje kilka metod jej przeprowadzania. Zastosowanie w celach diagnostycznych miała np. w przypadku braku możliwości wykonania biopsji, gdy dostęp do niepokojącej zmiany był utrudniony wówczas zachodziła konieczność otwarcia klatki i pobrania wycinka do badania. Najczęściej wiązało się to z długim procesem rekonwalescencji i wysokim poziomem bólu u pacjentów po operacji. Obecnie odchodzi się od jej stosowania na rzecz nowocześniejszych metod, jednak bywa że pewne powikłania śródoperacyjne mogą zmusić chirurga do jej przeprowadzenia.

Torakoskopia i videotorakoskopia – postęp w medycynie

Obecnie powszechniejsze są takie badania jak torakoskopia i videotorakoskopia. Przeprowadzane są one w znieczuleniu ogólnym, jednak u pewnego odsetka pacjentów możliwe jest ich przeprowadzenie w znieczuleniu miejscowym. Wykonywane jest niewielkie nacięcie z bocznej strony klatki piersiowej poprzez które wprowadza się kamerę lub torakoskop.

Po dokonaniu oceny wnętrza klatki piersiowej wykonuje się kolejne jedno lub dwa nacięcia, za pośrednictwem których wprowadzane są narządza, które umożliwiają pobranie wycinków z jamy opłucnej, węzłów chłonnych lub fragment płuca w celu przeprowadzenia badania mikroskopowego. Dodatkowo zabieg taki pozwala na ocenienie od strony technicznej możliwości na wykonanie operacji leczniczej.

Lekarze pozostawiają w ciele pacjenta na jeden lub kilka dni dren, którego zadaniem jest odessanie zbierającego się płynu oraz powietrza co prowadzi do rozprężenia płuc. Postęp medycyny pozwala w niektórych przypadkach traktować torakoskopię jako metodę leczniczą, gdyż zyskujemy możliwość wycięcia całej zmiany chorobowej, bądź miejscowego podania środków, które spowodują obliterację czyli zrośnięcie jamy opłucnej, tworząc skuteczna ochronę przed nawrotem płynu.

W przypadku takiego zabiegu występuje niski poziom ryzyka powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych. Jednak w uzasadnionych przypadkach jak: krwawienie ze skaleczonego naczynia, liczne zrosty, krwawienie z miąższu płuca mogą skutkować koniecznością przeprowadzenia torakotomii czyli otwarcia klatki piersiowej.

Torakotomia zwiadowcza

Operacja ta w znieczuleniu ogólnym stanowi w dzisiejszych czasach rzadką praktykę. Istnieją jednak przypadki, gdy lekarz nie ma innej możliwości na dostanie się do zmiany i przeprowadzenie jej badania. Nacięcia wykonuje się z przodu lub z boku klatki piersiowej.

Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.