Białaczka szpikowa i limfoblastyczna. Rodzaje nowotworów krwi

Ostra białaczka szpikowa, przewlekła białaczka szpikowa, białaczka limfoblastyczna. Rodzajów i typów nowotworu krwi jest wiele. Dowiedz się czym się charakteryzują i jaka jest między nimi różnica!

Białaczka nazywana jest również leukemią. To choroba nowotworowa, w której dochodzi do nadmiernego, nieprawidłowego i niekontrolowanego rozrostu układu białokrwinkowego i pojawienia się we krwi dużej ilości niedojrzałych krwinek białych.

Białaczka – przyczyny

Przyczyny występowania białaczki nie są do dzisiaj znane. Specjaliści wyróżniają jednak kilka rodzajów tzw. czynników ryzyka, które mogą sprzyjać zachorowaniu na ten rodzaj nowotworu. Są to nadmierna ekspozycja na promieniowanie jonizujące, substancje i związki chemiczne takie jak np. herbicydy, pestycydy, insektycydy czy rozpuszczalniki, cytostatyki, palenie tytoniu, długotrwała immunosupresja po przeszczepieniu narządu, a także choroby genetyczne takie jak np. zespół Blooma czy zespół Downa i onkogenne retrowirusy HTLV-1 oraz HTLV-2.

Rodzaje białaczek

Białaczki najczęściej dzieli się na ostre i przewlekłe. Te o ostrym przebiegu dają zazwyczaj silne objawy, a w ich przypadku konieczne jest natychmiastowe podjęcie leczenia. Białaczki o przebiegu przewlekłym mogą nie dawać żadnych objawów nawet przez wiele lat, a ich zdiagnozowanie może nastąpić… przez przypadek, podczas rutynowych badań, np. morfologii krwi obwodowej.

Najczęściej wyróżnia się ostrą białaczkę szpikową (AML), przewleką białaczkę szpikową (CML), ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL) i przewlekłą białaczkę limfocytową (CLL).

Białaczki szpikowe to choroby nowotworowe szpiku i krwi, które wywodzą się z komórek wytwarzających krwinki czerwone, płytkowe i niektóre krwinki białye (granulocyty i monocyty). Z kolei białaczki limfoidalne, takie jak np. białaczka limfoblastyczna i limfocytowa, są chorobami nowotworowymi szpiku, krwi i węzłów chłonnych pochodzącymi z komórek wytwarzających białe krwinki nazywane limfocytami. Więcej o rodzajach białaczek dowiesz się na https://www.dkms.pl/pl/bialaczka.

Jak wykryć białaczkę?

W rozpoznawaniu nowotworów hematologicznych niewątpliwie istotne znaczenie ma badanie morfologii krwi obwodowej. Badanie to nie pozwala jednoznacznie stwierdzić czy pacjent cierpi na nowotwór krwi jednak dzięki ocenie liczby erytrocytów, leukocytów i płytek krwi oraz ręcznemu rozmazowi białych krwinek i leukocytów można dowiedzieć się wiele o stanie zdrowia pacjenta.

Po badaniach krwi, jeśli ich wyniki wskazują na białaczkę, wykonuje się biopsję szpiku z mostka lub biodra, a także inne badania takie jak np. zdjęcia RTG czy USG.

Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.