Biopsja – na czym polega, jakie są jej rodzaje? Kiedy należy wykonać biopsję?

Biopsja jest zabiegiem diagnostycznym będącym inwazyjną metodą pobrania materiału biologicznego z przypuszczalnie zmienionych chorobowo tkanek. Jest pobraniem tkanek z żywego organizmu. Próbkę tkanki można pobrać z dowolnego miejsca na lub w ciele ze skóry lub z narządów wewnętrznych. Materiał pobrany metodami biopsyjnymi jest oceniany morfologicznie przy użyciu mikroskopu świetlnego. Badanie histopatologiczne umożliwia dokładną ocenę charakteru procesu chorobowego z pobranego od pacjenta materiału. Na podstawie pozyskanego materiału można stwierdzić, czy w tkance obecne są zmiany chorobowe i o jakim charakterze, czy też w pobranym materiale nie ma żadnych niepokojących zmian. Biopsja wykorzystywana jest najczęściej jako badanie potwierdzające z dużą pewnością, podczas diagnostyki nowotworów, a także szeregu innych schorzeń. Materiał pozyskany w wyniku biopsji może być również wykorzystany do badań wirusologicznych, biochemicznych i innych podobnych. 

Rodzaje biopsji

Istnieje wiele rodzajów metod biopsyjnych jak: biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC), biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC), biopsja gruboigłowa, biopsja wycinająca, biopsja wycinkowa, biopsja wiertarkowa, biopsja rysowa i wyskrobiny. Najczęściej w praktyce wykonuje się zabieg biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) polegający na pobraniu próbki komórek do badania cytopatologicznego za pomocą cienkiej igły o średnicy około 0,5-0,6mm wprowadzonej do podejrzanej    tkanki. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa wykonywana pod kontrolą badania obrazowego jak ultrasonografia, scyntygrafia czy tomografia komputerowa to biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC). Ten rodzaj biopsji ze względu na małą średnicę igły wykonywany jest bez znieczulenia, zazwyczaj w warunkach ambulatoryjnych.  Zabieg jest szybki, trwa kilka minut. 

Biopsja gruboigłowa jest badaniem inwazyjnym, wykonywanym w celu uzyskania materiału, który może zostać poddany dalszym badaniom histopatologicznym lub immunohistochemicznym. Zazwyczaj wykonuje się ją, gdy biopsja cienkoigłowa nie daje rezultatów wystarczających do diagnozy. Zabieg wykonuje się wprowadzając przez niewielkie nacięcie skóry specjalną igłą biopsyjną o rozmiarze 14 G. Pobiera się fragment tkankowy o długości 1,0 cm i szerokości 4 mm. Biopsję gruboigłową wykonuje się w znieczuleniu miejscowym w specjalistycznym gabinecie zabiegowym. Pozostałe rodzaje biopsji są rzadziej wykonywane.

Jakie są wskazania do biopsji cienkoigłowej?

Najczęściej biopsję cienkoigłową wykonuje się po wykryciu podejrzanych zmian w organizmie pacjenta.  Wynik biopsji jest potwierdzeniem wyniku badania fizykalnego lub USG i daje lekarzowi pewność diagnozy. Najczęściej wskazaniem do wykonania biopsji jest: rozpoznanie chorób nowotworowych, wykrycie schorzeń zapalnych, zwyrodnieniowych oraz śledzenie postępu leczenia zmian chorobowych, uzyskanie materiału do koniecznych badań oraz badania przesiewowe. Dzięki możliwości pobrania do badan tkanek z dowolnego miejsca na ciele lub z wnętrza organizmu biopsja pomaga zdiagnozować lub wykluczyć: nowotwory, guzy, wrzody trawienne, zapalenie wątroby, choroby nerek, endometriozę i określone infekcje. Biopsja cienkoigłowa stosowana jest również jako metoda służąca do odbarczenia dużych, objawowych torbieli w piersiach w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa jest metodą diagnostyczną często wykonywaną ambulatoryjnie na przykład w Centrach Medycznych Grupy Scanmed.

Materiał zewnętrzny

Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.