Rak ślinianki – objawy, leczenie i rokowania

Nowotwór ślinianek powstaje z komórek znajdujących się w obrębie gruczołów ślinowych. Diagnozowany jest rzadko, gdyż stanowi jedynie około 1% wszystkich nowotworów i aż 5-10% tych wykrywanych w obrębie głowy i szyi. Zdecydowana większość nowotworów ślinianek ma charakter łagodny. Dane wskazują, że taką postać stwierdza się w 70-80%.

Przyczyny/ czynniki ryzyka/ czynniki predysponujące

U większości pacjentów nie stwierdza się bezpośredniej przyczyny wystąpienia nowotworu ślinianek.

Ze zdecydowanie większym prawdopodobieństwem jesteśmy w stanie określić czynniki predysponujące, które oddziałują na pojawienie się zachorowania.

 • Wiek – ryzyko pojawienia raka ślinianki wzrasta adekwatnie do wieku,
 • Przebyta radioterapia głowy oraz szyi,
 • Narażenie na kontakt z niektórymi substancjami chemicznymi – głównie ekspozycja zawodowa.

Objawy raka ślinianki

Zdarzają się przypadki bezobjawowego przebiegu raka ślinianek. Nowotwór ten może jednak powodować szereg dolegliwości i następstw, które utrudniają normalne funkcjonowanie.

Jakie objawy daje rak ślinianki?

 • Porażenie nerwu twarzowego – lokalizacja splotu nerwu w chorym gruczole,
 • Brak możliwości zaciśnięcia mięśni szpary powieki do końca – objaw neurologiczny, objaw Bella, widoczna biała twardówka,
 • Porażenie mięśni mimicznych twarzy,
 • Zanik fałdu nosowo- wargowego,
 • Brak możliwości marszczenia czoła,
 • Zwisający luźno policzek,
 • Utrudnione połykanie,
 • Zwisający kącik ust,
 • Porażenie mięśnia okrężnego oka – konsekwencją jest wysychanie i mętnienie rogówki oraz pojawianie się w jej obrębie stanów zapalnych,
 • Guzek w okolicy ucha,
 • Guzek w okolicy ślinianek,
 • Guzek w okolicy żuchwy,
 • Guzek w okolicy szczęki,
 • Szczękościsk,
 • Krwawienie z jamy ustnej,
 • Asymetria gardła,
 • Guzek wewnątrz jamy ustnej lub w okolicy ust,
 • Problemy z otwieraniem szeroko ust,
 • Sączenie płynu z ucha,
 • Powiększone węzły chłonne szyi,
 • Utrata czucia głębokiego,
 • Zanik zdolności mrugania,
 • Niemożność dmuchania,
 • Niemożność wyszczerzania zębów,
 • Porażenie języka,
 • Przerzuty do węzłów chłonnych.
Widoczny guz ślinianki. Źródło: Wikipedia
Widoczny guz ślinianki. Źródło: Wikipedia

Diagnostyka

Rak ślinianki bywa wykrywany w sposób całkowicie przypadkowy w czasie standardowej wizyty w gabinecie stomatologicznym lub u lekarza ogólnego.

Pośród badań jakie wykonuje się dla stwierdzenia tego nowotworu wyróżniamy:

 • USG,
 • Badanie fizykalne,
 • Tomografię komputerową,
 • Rezonans magnetyczny,
 • Endoskopię,
 • Pozytonową tomografię emisyjną,
 • Biopsję aspiracyjną cienkoigłową,
 • Badanie histopatologiczne pobranej tkanki.

Leczenie raka ślinianki

Podstawą leczenia raka ślinianki jest operacja chirurgiczna. W czasie jej trwania usuwany jest fragment lub cała chorobowo zmieniona ślinianka oraz okoliczne węzły chłonne.

Jeśli istnieje podejrzenie lub zostanie stwierdzona złośliwość guza stosuje się dodatkowo radioterapię.

Rokowanie

Rokowanie w przypadku raka ślinianki uzależnione jest od rodzaju nowotworu, jego stopnia złośliwości jak również zaawansowania i naciekania okolicznych struktur. W gorszej sytuacji są pacjenci, u których doszło do wystąpienia przerzutów odległych.

Niezależnie od tych wszystkich czynników operacyjne leczenie w obrębie głowy i szyi silnie naraża na pojawienie się powikłań, które obniżają komfort życia. Jeśli uda się uzyskać całkowite wyleczenie, u chorego mogą pojawić się inne doskwierające problemy i dolegliwości – zaburzenia połykania, zaburzenia mowy, porażenia mięśni twarzy.