Rodzaje radioterapii – jednej z metod leczenia nowotworów

Radioterapia jest metodą leczenia chorób nowotworowych za pomocą promieniowania jonizującego. Najczęściej używane jest promieniowanie X, które jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie jonizujące zdecydowanie skuteczniej uszkadza komórki nowotworowe niż komórki zdrowe. Ta właściwość została z powodzeniem wykorzystana w leczeniu nowotworów. Radioterapia stanowi jedną z podstawowych metod leczenia nowotworów złośliwych. Działanie promieniowania jest skuteczne zwłaszcza w obrębie guza pierwotnego oraz w miejscach przerzutów do węzłów chłonnych. Naświetlania w radioterapii są bezbolesne, ale trwają relatywnie długo.

Zobacz też: https://www.affidea.pl/radioterapia/dla-pacjent%C3%B3w/co-to-jest-radioterapia/

Podział radioterapii ze względu na sposób napromieniowania

W codziennej praktyce funkcjonuje kilka podziałów stosowanej radioterapii. Najbardziej naturalny wydaje się podział ze względu na sposób napromieniowania:

– Brachyterapia (BTH) polega na leczeniu przy użyciu źródła promieniowania znajdującego się bezpośrednim kontakcie z guzem. Główną jej zaletą jest precyzja związana z możliwością umieszczenia źródła promieniowania w miejscu, które nie narazi zdrowych komórek na radiację. Wymaga użycia zaawansowanych metod dawkowania promieniowania. Źródło promieniowania umieszczone w aplikatorze wprowadza się w bezpośrednią okolicę guza lub do jego wnętrza.  Do wykonania zabiegu placówka musi dysponować odpowiednim sprzętem.

– Teleradioterapia (RTH) polega na leczeniu przy użyciu źródła promieniowania jonizacyjnego umieszczonego w pewnej odległości od tkanek. Zewnętrzna wiązka promieniowania obejmuje guz nowotworowy z wystarczającym marginesem tkanek a w razie potrzeby okoliczne węzły chłonne. Urządzenia stosowane w RTH muszą umożliwić skierowanie wiązki na obszar zmieniony chorobowo, jednocześnie ograniczając działanie promieniowania na tkanki zdrowe. W nowoczesnej praktyce onkologicznej, odpowiednim do wykonania tych zabiegów sprzętem dysponują centra medyczne jak Affidea Polska w wielu miastach naszego kraju.

Jakie przesłanki decydują o metodzie radioterapii

O metodzie zastosowanej radioterapii decyduje zespół specjalistów, którym przewodzi radioterapeuta. Wybór metody leczenia poprzedzony jest serią badań specjalistycznych określających lokalizację, złośliwość, stopień zaawansowania nowotworu i inne niezbędne informacje medyczne. Dobór metody leczenia musi uwzględniać dobro pacjenta i końcowy wynik terapii. Radioterapię stosuje się zazwyczaj w skojarzeniu z innymi metodami leczenia, przeważnie z chemioterapią i chirurgią. Promieniowanie niestety działa też na zdrowe komórki, dlatego ważne jest dokładne zaplanowanie i dostarczenie odpowiedniej dawki w ściśle ograniczoną strefę chorobową. Wysokiej jakości, zaawansowany technicznie sprzęt stosowany w walce z nowotworami trafia do coraz większej liczby placówek medycznych i pozwala wysoko kwalifikowanej kadrze medycznej na wygrywanie walki z nowotworami.

Materiał zewnętrzny.

Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.