Guzy mózgu

Guzem mózgu nazywany każdą obcą strukturę występującą w obrębie tkanek mózgowia. Powodują one wzrost ciasnoty śródczaszkowej i pojawienie się dokuczliwych objawów. Mogą mieć pochodzenie nienowotworowe, np. ropień mózgu, torbiel pajęczynówki, duży tętniak czy pasożyt. Jednak za zdecydowanie bardziej powszechne uznaje się nowotworowe pochodzenie guzów w mózgu.

Nowotwory w obrębie tkanek mózgu można podzielić m.in. na łagodne czyli powoli rosnące, wyróżniające się odgraniczeniem od okolicznych tkanek. Drugim rodzajem są nowotwory złośliwe, naciekające a otaczające struktury powodujące ich uszkodzenia. Wszystkie nowotwory w obrębie mózgu, niezależnie od stopnia złośliwości bardzo rzadko skutkują pojawieniem się przerzutów odległych.

U osób dorosłych złośliwe nowotwory w obrębie mózgu są przyczyną około 3% zgonów mających związek z chorobami nowotworowymi. Zaś u dzieci, przed ukończeniem 18 roku życia są jednym z najczęściej występujących nowotworów. W tej grupie wiekowej znajdują się zaraz za białaczką, stanowiąc aż 20% diagnozowanych guzów złośliwych.

Za najbardziej powszechne nowotwory mózgu uznaje się glejaki oraz oponiaki.

Przyczyny / czynniki ryzyka / czynniki predysponujące

Badania nad określeniem jasnych przyczyn guzów mózgu trwają nieprzerwanie na całym świecie. Naukowcy nie mogąc określić precyzyjnie czynników wywołujących rozrosty w komórkach mózgu starają się jak najdokładniej wyodrębnić elementy predysponujące do ich pojawienia się.

 • Wystawienie na promieniowanie jonizujące – udowodniono jego negatywny wpływ na ludzki organizm i związek z rozwojem raka mózgu.
 • Pole elektromagnetyczne – również szkodliwie oddziałuje na ludzki organizm i może przyczyniać się do rozwoju nowotworu mózgu.
 • Narażenie na oddziaływanie kancerogennych substancji chemicznych w odpowiednich dawkach i postaciach – produkty przemysłu naftowego, pestycydy, herbicydy, polichlorek winylu, nitrozaminy, substancje petrochemiczne.
 • Działanie kancerogenne maja również niektóre leki oraz dym tytoniowy.
 • Urazy mózgu okołoporodowe.
 • Urazy mózgu w dzieciństwie.
 • Zakażenie wirusem HIV – u chorych obserwuje się częstszy rozwój nowotworów mózgu.
 • Korzystanie z telefonów komórkowych – ta kwestia nie jest całkowicie potwierdzona i stale powoduje kontrowersje.
 • Niektórzy naukowcy spekulują o wpłynie niektórych chorób wirusowych na rozwój nowotworu mózgu.
 • Genetyka/ dziedziczenie – nie jest w pełni, bezpośrednio uznawane za przyczynę powstawania nowotworów mózgu.
 • Zaledwie u około 5% pacjentów stwierdzany jest dodatni wywiad rodzinny. Jednak niektóre choroby genetyczne – stwardnienie guzowate, nerwiakowłókniakowatość typu I i II, siatkówczak dziedziczny i inne, mogą znacząco podnosić ryzyko rozwoju nowotworu w obrębie mózgowia.
 • Palenie papierosów.

Objawy guzów mózgu

Objawy pojawiające się w przypadku guzów mózgu uzależnione są od szeregu czynników. Niezwykle istotny jest tu rodzaj zmiany, jej umiejscowienie oraz rozmiar. Wiele osób w początkowych fazach choroby bagatelizuje drobniejsze dolegliwości, co prowadzi do późniejszego wykrycia nowotworu i pogorszenia rokowań. Wyróżniamy następujące objawy guza mózgu jednak mogą one nie wystąpić w konkretnym przypadku lub pojawić się inne:

 • Rozsadzające bóle głowy,
 • Zawroty głowy,
 • Bradykardia,
 • Zaburzenia oddychania,
 • Zaburzenia świadomości,
 • Nadmierne pobudzenie,
 • Apatia,
 • Podniesione ciśnienie krwi,
 • Zmiana charakteru pisma,
 • Zatrzymanie rozwoju płciowego,
 • Cofnięcie bądź zahamowanie rozwoju motorycznego,
 • Większa lękliwość,
 • Niechęć do aktywności fizycznej,
 • Nudności,
 • Wymioty,
 • Sztywność karku,
 • Zaburzenia świadomości,
 • Napady padaczkowe – drgawki i wstrząsy ciała, znieruchomienie, utrata przytomności,
 • Problemy ze wzrokiem,
 • Kłopoty ze słuchem,
 • Zmiana osobowości,
 • Pojawienie się nagłego, znacznego zainteresowania seksem,
 • Wybuchanie śmiechem bez przyczyny,
 • Zmiany nastroju,
 • Paranoja,
 • Problemy z koncentracja,
 • Pogorszenie pamięci,
 • Problemy z prostymi działaniami matematycznymi, pisaniem,
 • Kłopoty z mową – jąkanie, mamrotanie, przekręcanie słów,
 • Problemy z równowagą,
 • Osłabienie po jednej stronie ciała,
 • Niezdarność,
 • Problemy z koordynacją ruchową,
 • Chwianie się.

Leczenie wzmożonej ciasnoty śródczaszkowej jest konieczne. W przeciwnym razie może dojść do wklinowania, inaczej wgłobienia mózgu. W takiej sytuacji dochodzi do przemieszczania się mózgowia, a w mózgu dochodzi do rozsadzania struktur poprzez guz.

Guz w mózgu. Źródło: Wikipedia.
Guz w mózgu. Źródło: Wikipedia.

Wyróżniamy szereg objawów, które przypisać można do konkretnej lokalizacji zmiany nowotworowej i tego jakich struktur ucisk powoduje:

 • Móżdżek – zawroty głowy, oczopląs, kłopoty z zachowaniem równowagi,
 • Płat czołowy – zwiększenie libido, otępienie, brak krytycyzmu, agresja, zespół obcej ręki,
 • Płat skroniowy – stany lękowe, stany depresyjne, zaburzenia mowy, zaburzenia świeżej pamięci, omamy słuchowe.

Niektóre z objawów są charakterystyczne przede wszystkim dla dzieci:

 • Cofnięcie lub zahamowanie rozwoju motorycznego,
 • Zmiana charakteru pisma,
 • Nudności i wymioty rano,
 • Zahamowanie rozwoju płciowego,
 • Wzrost lękliwości dziecka,
 • Wyrażanie znacznej niechęci do aktywności fizycznej.
 • Diagnostyka
 • EEG,
 • Rezonans magnetyczny,
 • Tomografia komputerowa,
 • Badanie płynu mózgowo- rdzeniowego,
 • Badanie dna oka.

Leczenie guzów w mózgu

Leczenie guzów mózgu bywa kłopotliwe. Z pewnością dobór odpowiedniej terapii musi zostać spersonalizowany. Najlepszą metodą jest całkowita resekcja guza, jednak nie u każdego pacjenta możliwe jest jej przeprowadzenie. W sytuacjach gdy leży on nazbyt głęboko lub nacieka na okoliczne tkanki, ryzyko powikłań po operacji byłoby zbyt wysokie. Wówczas całkowite wycięcie guza mogłoby spowodować zaburzenia neurologiczne lub pozbawić chorego sprawności.

W takich trudnych przypadkach w miarę możliwości wykonuje się częściową resekcję w celu zmniejszenia ciśnienia śródczaszkowego, bądź regularnie obserwuje się zmianę na badaniach obrazowych oznaczając jej wielkość. Jeśli nie rośnie pacjent pozostaje pod kontrolą jednak bez leczenia.

W sytuacjach gdy nieoperacyjny guz rośnie wykorzystywane są jeszcze inne znane metody leczenia.

 1. Radioterapia – w przypadku wielu nowotworów w obrębie mózgu wykazuje pozytywne działanie i powoduje zahamowanie wzrostu lub ich zmniejszenie. Sprawdza się również jako rodzaj leczenia uzupełniającego po operacjach.
 2. Chemioterapia – zmiany w mózgu wykazują dość wysoki poziom chemioodporności, stąd jej wykorzystanie nie jest powszechne. Dawki jakie musiałby otrzymać pacjent mogłyby znacząco pogorszyć jego stan ogólny. Chemioterapia sprawdza się jednak w leczeniu skojarzonym z radioterapią, jako jej wspomaganie oraz jako forma leczenia paliatywnego.
 3. Nóż gamma – ta nowoczesna metoda skupia swoje promieniowanie na zmianie i pozawala na oszczędzenie okolicznych tkanek. Jest niezwykle precyzyjna i pozwala nawet na całkowite wyleczenie u niektórych pacjentów. W Polsce leczenie z zastosowaniem tego urządzenia jest refundowane i odbywa się w ramach klinik chirurgii jednego dnia.
 4. Przyspieszacz liniowy – jego pojedyncza, prostolinijna wiązka promieniowania pozwala na skumulowanie działania w konkretnej lokalizacji.

Za najlepszy rodzaj leczenia uznaje się zabieg operacyjny. Jest on jednak niezwykle trudny, wyczerpujący, obciążający jak i ryzykowny. Mózg ludzki jest dobrze chroniony chociażby przez grube kości czaszki, jego otwarcie już jest wyzwaniem i wiąże się z zagrożeniem dla chorego. Powikłania neurologiczne pojawiają się u wielu pacjentów. Liczni poddawani są specjalnym zabiegom rehabilitacyjnym, które pozwalają na odzyskanie pełni sprawności.

Rokowania

Rokowania w przypadku nowotworów w obrębie mózgowia uzależnione są od umiejscowienia, rozległości, złośliwości, naciekania na sąsiednie struktury, jak również przebiegu operacji, czyli najpowszechniejszej formy leczenia. Zwykle zabieg jest pierwszym krokiem i inne metody stosuje się dopiero jako jego następstwo. W Polsce 5 –letnie przeżycie po operacji osiągane jest u:

 • 19% kobiet.
 • 12% mężczyzn.
 • U dzieci szanse reemisji są jeszcze wyższe.

Ciekawostki

Badania na myszach, z nowotworami wykazały iż podawanie leków na potencję wspomaga działanie chemioterapii w przypadków nowotworów mózgu. Działały one identycznie zarówno jeśli mieliśmy do czynienia z guzami pierwotnymi jak i z przerzutami z innych narządów. Udowodniono, że leki stosowane w leczeniu potencji ułatwiają chemii dotarcie do mózgu poprzez tzw. Blokadę krew-mózg. W normalnych warunkach, u zdrowego człowieka, chroni ona mózg przed przedostaniem się do niego niebezpiecznych substancji, które mogłyby spowodować znaczne uszkodzenia. Jednak specjaliści poszukiwali sposobu na jej obejście aby poprawić działanie terapii chemicznej w przypadku nowotworów.

Leki leczące impotencje spowodowały podwojenie ilości substancji zwalczających raka jakie dostawały się do mózgu. Zaobserwowano również spadek śmiertelności wśród myszy w momencie gdy podawano im mieszankę dwóch leków n potencję. Odkrycie to pozostaje w fazie badań, jednak po doprecyzowaniu może znacząco poprawić rezultaty leczenia guzów mózgu.

Przeczytaj też: