Badania przesiewowe w kierunku groźnych nowotworów – chroń swoje życie

W przypadku chorób nowotworowych niezwykle ważnym aspektem jest ich wczesne wykrywanie. W większości przypadków powoduje to znaczący wzrost szans na przeżycie lub nawet całkowite wyzdrowienie. Jest to powód powstawania nacisku na edukowanie społeczeństwa, ale również środowisk medycznych, w konieczności przeprowadzania regularnych badań przesiewowych w kierunku schorzeń nowotworowych.

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych ma za zadanie przekazanie obywatelom możliwie jak najwięcej wiedzy dotyczącej profilaktyki nowotworów, zdrowego trybu życia, jak również programów wczesnego wykrywania tych schorzeń. Informacje mają docierać zarówno do samych pacjentów, jak i do lekarzy różnych specjalności, którzy powinni zwracać chorym uwagę na konieczność poddawania się właściwym i zalecanym badaniom.

Narodowe programy badań przesiewowych obejmują:

  • Raka piersi

Kobietom pomiędzy 20 a 40 rokiem życia i starszym zaleca się przeprowadzanie USG piersi, gdyż często pomaga ono w uwidocznieniu zmian, które nie były widoczne w badaniu mammograficznym. Regularny program badań przesiewowych w kierunku raka piersi obejmuje kobiety w wieku 50-69 lat. Badanie mammograficzne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzane jest raz na dwa lata. Wyjątek stanowi zalecenie jego powtórzenia po upływie 12 miesięcy (pisemne).

  • Raka szyjki macicy

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy obejmuje regularne wykonywanie badań cytologicznych, w gabinetach ginekologicznych posiadających umowę z NFZ. Program skierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, samo badanie wykonuje się w 3-letnich odstępach, chyba że istnieją wskazania i zalecenia ze strony lekarza do jego częstszego powtarzania.

  • Raka jelita grubego

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych organizuje regularne, bezpłatne badania kolonoskopowe, które dają możliwość wczesnego zdiagnozowania raka jelita grubego, ale również stanów przedrakowych.

Zyskujemy więc sposobność ich leczenia i niedopuszczenia do rozwoju inwazyjnej choroby. Z badania mogą skorzystać osoby w wieku 50-65 lat niemające objawów raka jelita grubego, osoby w wieku 25-65 lat pochodzące z rodzin o podwyższonym ryzyku zachorowania, osoby po 40 roku życia, u których w rodzinie, w pierwszym stopniu pokrewieństwa zdiagnozowano przypadek raka jelita grubego.

Regularne poddawanie się badaniom przesiewowym w ramach darmowych, narodowych programów pozwala na skuteczne uniknięcie zachorowania na groźny nowotwór, jak również umożliwia wykrycie ewentualnej choroby w jej początkowym stadium i skuteczne leczenie.

Dodatkowo ważna będzie wiedza, na jakie objawy powinniśmy zwracać uwagę, co może sugerować nowotwór. Warto również poznać metody samobadania, gdyż szczególnie w przypadku raka piersi czy jąder to właśnie takie postępowanie stanowi drogę wyjścia do postawienia wczesnej diagnozy.

Badania przesiewowe w kierunku groźnych nowotworów – chroń swoje życie
Opinia

Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.