• Chirurgiczne leczenie raka

  Chirurgia onkologiczna jest podstawową metodą leczenia chorób nowotworowych. Jednocześnie uznaje się ją za najstarszy model terapeutyczny, tych często śmiertelnych schorzeń. Z uwagi na fakt, iż każdy człowiek jest inny i również różnią się nasze choroby nowotworowe schemat postępowania operacyjnego również określany jest w sposób indywidualny.

  Podstawowe zasady chirurgii onkologicznej:

  1. Rozpoczęcie leczenia możliwie jak najszybciej po rozpoznaniu choroby. Jeśli nowotwór jest operacyjny należy jak najszybciej skierować chorego na operację jego usunięcia. Wówczas rosną w znaczący sposób szansę powodzenia całej terapii.
  2. Całkowite usunięcie zmiany nowotworowej wraz z zapasem otaczających tkanek. W ciele pacjenta nie powinny zostać żadne komórki nowotworowe, które mogłyby spowodować ponowny wzrost guza. W razie wątpliwości stosuje się leczenie uzupełniające.

  Rodzaje operacji onkologicznych

  1. Operacje diagnostyczne – Klasyfikacja nowotworu do operacji odbywa się najczęściej na podstawie badań obrazowych takich jak RTG, USG, tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. W niektórych przypadkach nie jest jednak możliwe dokładne zdiagnozowanie zmian w taki sposób, wówczas wykorzystuje się operację diagnostyczną. W ich przebiegu lekarz dokonuje pobrania wycinka tkanek w celu przeprowadzenia badania histopatologicznego i dokładnego określenia z jakim nowotworem walczymy.

  2. Operacje radykalne – ich celem jest całkowite usunięcie guza nowotworowego na granicy zdrowych tkanek. Zabieg taki możliwy jest jeśli mamy pewność, ze nie występują przerzuty i że usunięty zostanie cały nowotwór.

  3. Operacje paliatywne – ich podstawowym zadaniem jest poprawa komfortu życia chorego. Nie mówimy tu już o jego wydłużeniu, jednak jeśli zmiana jest zbyt duża bądź powoduje ucisk na inne narządy, wywołując ból lub inne objawy rozważa się jej operacyjne zmniejszenie.

  4. Operacje oszczędzające – ten rodzaj operacji można stosować zwykle jedynie w sytuacji gdy nowotwór pozostaje w swojej początkowej fazie rozwoju. Zmiana rakowa usuwana jest w całości na pograniczu zdrowych tkanek. Nie usuwa się całego narządu, pozostawia się go aby w dalszym ciągu spełniał swoje funkcje.

  5. Operacje przerzutów – usuwane są zajęte komórkami nowotworowymi węzły chłonne oraz izoluje się przerzuty do odległych narządów.

  6. Operacje profilaktyczne – istnieje wiele nowotworów niezłośliwych, które nie powodują zagrożenia dla życia chorego ani żadnych poważnych objawów. Jednak w niektórych przypadkach lekarze decydują się na ich usunięcie aby uniknąć możliwości ich zezłośliwienia i stworzenia zagrożenia dla życia.

  7. Operacje odtwórcze – znajdują zastosowanie dłuższy czas po zakończeniu leczenia. W przypadku gdy pacjent został pozbawiony konkretnej części ciała można za pomocą jego własnych tkanek lub materiałów syntetycznych doprowadzić do ich odbudowy. Możliwe jest również sprzężenie tych dwóch metod.

  Napisz komentarz →

Napisz komentarz

Cancel reply