• Śluzak, czyli rzadka odmiana nowotworu

  Śluzaki stanowią stosunkowo rzadką grupę chorób onkologicznych. Są to zmiany o łagodnym charakterze, wolno rosnące, które są patologicznym rozrastaniem się tkanki łącznej. Najpowszechniej pojawiają się w obrębie mięśnia sercowego, mięśni kończyn, kości części twarzowej czaszki, jak również tkanek miękkich w obrębie jamy ustnej.

  Pośród innych lokalizacji śluzaków, choć zdecydowanie rzadszych, wymienia się również: mięśnie szyi, krtań, mięsień skroniowy, kości nosa, kości podstawy czaszki. Większość śluzaków w początkowym etapie rozwoju nie powoduje żadnych objawów, a ich wzrost jest bardzo powolny i rozprężający. Jednak jeśli nie zostaną zdiagnozowane i leczone, mogą osiągnąć dość znaczne rozmiary i wywołać rozmaite deformacje. Niekiedy pojawienie się śluzaka ma związek z innym zdecydowanie bardziej rozległym procesem nowotworowym w organizmie.

  Rozwój śluzaka ma miejsce najczęściej w okresie dojrzewania oraz u osób będących w drugiej lub trzeciej dekadzie życia. Sporadycznie występują również u osób starszych.

  Śluzak objawy

  Schorzenie na początku jest zwykle bezobjawowe, jednak zmiana z czasem się rozrasta i pojawia się rodzaj guza. Objawy są silnie uzależnione od miejsca występowania śluzaka.

  Śluzak serca najczęściej objawia się:

  • Podwyższoną temperaturą ciała,
  • Zawrotami głowy,
  • Omdleniami,
  • Napadami duszności, które pojawiają się najczęściej w trakcie wysiłku,
  • Krwiopluciem,
  • Bólami stawów,
  • Kołataniem serca,
  • Utratą masy ciała,
  • Zaburzeniami rytmu serca.

  Śluzak rzekomy otrzewnej objawia się:

  • U około połowy chorych występuje zwiększenie obwodu brzucha,
  • Objawy dyspeptyczne,
  • Bóle brzucha,
  • Występowanie masy guzowatej w obrębie jajników – jest to pierwszy wyróżniający się objaw i około 1/3 kobiet,
  • Zaparcia – konsekwencja wzrostu guza, jego ucisku na jelita w wyniku gromadzenia się śluzu.

  Oprócz tego w niektórych rodzajach śluzaków występują:

  • Niedokrwistość,
  • Stan zapalny,
  • Małopłytkowość,
  • Trombocytoza.

  Śluzak przyczyny

  Powodem pojawienia się śluzaka mogą być liczne czynniki. Może współistnieć z innym nowotworem lub mieć związek z lokalizacją swojego powstania. Bardzo często jednak zmiany te są uwarunkowane genetycznie.

  Rozpoznanie

  Wykrycie śluzaków odbywa się najpowszechniej z zastosowaniem badań obrazowych, zwykle wykorzystuje się tomografię komputerową. Po znalezieniu zmiany zachodzi konieczność przeprowadzenia biopsji oraz badania histopatologicznego pobranych tkanek.

  Śluzak leczenie

  Zmiany diagnozowane jako śluzaki zwykle usuwa się chirurgicznie z odpowiednim zapasem otaczających je tkanek.

  Zapobieganie

  Nie istnieją żadne metody pozwalające na zapobieganie rozwojowi śluzaków.

  Powikłania

  Jeśli śluzak nie będzie leczony może osiągnąć znaczne rozmiary, co skutkować będzie deformacją. Pozostałe powikłania uzależnione są od umiejscowienia zmiany, której leczenie nie zostanie podjęte, mogą to być:

  • Zapalenie otrzewnej,
  • Niedrożność jelit,
  • Zatorowość,
  • Powikłania metaboliczne, które skutkują kacheksją (wyniszczeniem),
  • Blokowanie przedsionkowo-komorowe,
  • Śmierć.
  Napisz komentarz →

Napisz komentarz

Cancel reply