Wpływ flawonoidów na powstanie i rozwój raka jelita grubego

Liczne prowadzone do tej pory badania nad występowaniem konkretnych schorzeń nowotworowych wykazały znaczący związek diety z zachorowaniami na raka jelita grubego. Polifenole, bo to właśnie tej grupie chcemy poświęcić większą uwagę, stanowią obfity zbiór związków organicznych.

Wykazano ich właściwości antykancerogenne w przypadku rzeczonego schorzenia onkologicznego. Znane jest silne oddziaływanie tych związków w apoptozie komórek i procesie ich różnicowania. Jednocześnie mają zdolność blokowania aktywności kancerogenów.

Czyżby mrzonki?

Prowadzone na terenie Wielkiej Brytanii badania nie ujawniły żadnej zależności pomiędzy zwiększeniem spożycia flawonoidów oraz lignanów a zmniejszeniem ryzyka nawrotu raka jelita grubego.

Do testów zakwalifikowano zarówno chorych leczonych systemowo, jak i operacyjnie.

Hiszpańscy badacze zalecają picie kakao!

Jednak warto również zwrócić uwagę na doniesienia hiszpańskich naukowców. Twierdzą oni, że pośród bogatych źródeł flawonoidów, tym najbardziej wartościowym w dziedzinie ochrony przed nowotworem jelita grubego jest kakao.

Wraz z pożywieniem do naszych jelit trafiają rozmaite mutageny, toksyny lub też prokancerogeny. Ich oddziaływanie powoduje osłabienie śluzówki narządu i uwydatnienie jej na rozmaite podrażnienia i patologie. Hiszpański Instytut Nauki i Technologii Żywności i Żywienia (ICTAN) przekonuje, że doskonałym remedium i ochroną przed takimi patologiami stanowi kakao.

surowe kakao

Znajdujemy mianowicie istotne różnice pomiędzy kakao a innymi produktami wyróżniającymi się wysoką zawartością flawonoidów. Charakteryzuje się ono wysokim poziomem koncentracji procyjanidyny, która ma neutralizujące działanie dla licznych reaktywnych form tlenu.

Kakao dla szczurów

Przeprowadzono, z powodzeniem badania na szczurach. Grupa gryzoni, u których rozpoczął się już proces kancerogenezy, była karmiona przez czas ośmiu tygodni pokarmem, w którym znajdowało się 12% kakao. Na zakończenie dokonano skrupulatnej analizy, która potwierdziła skuteczność założenia.

Dieta bogata w kakao spowodowała bowiem zmniejszenie ilości nieprawidłowych ognisk krypt jelitowych, które wywołane były przez kancerogeny. Oprócz tego nasiliła się apoptoza, czyli zaprogramowana śmierć komórki, dzięki czemu nie dochodzi do tworzenia się nowotworów, zmniejszyły się również szkody oksydacyjne w komórkach.

Dostępne wyniki stanowią pewien wstęp do profilaktyki i wspomagania leczenia nowotworów jelita grubego. Dla dokładnego zidentyfikowania substancji, które czynią z kakao tak wartościowy pokarm, konieczne jest prowadzenie dalszych badań. Jednak uczeni są zgodni, iż jego spożywanie wpływa na zmniejszenie stresu oksydacyjnego.

Wpływ flawonoidów na powstanie i rozwój raka jelita grubego
Opinia

Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.